Közbeszerzési eljárás

Nyomtatás

- Ajánlattételi felhívás, Ajánlattételre meghívás, Közbeszerzési dokumentumok, Benyújtandó iratok jegyzéke, Bontási jegyzőkönyv
- Óvoda energetikai korszerűsítés - Vállalkozási szerződés 1. rész és 1. számú melléklet.
- Orvosi rendelő energetikai korszerűsítés - Vállalkozási szerződés 2. rész1-2. számú melléklet

és 3-6 számú melléklet.